Nepriklausomybės atkūrimo diena 2024, 2026 metais

Žemiau esančiame sąraše ir kalendoriaus mėnesiuose galite matyti kada vyksta Nepriklausomybės atkūrimo diena 2025 m. ir Nepriklausomybės atkūrimo diena 2026 m. Patogiai planuokite atostogas, savaitgalius ir laisvas nuo darbo dienas.

MetaiDataSavaitės dienaPavadinimas
202511 KovoAntradienisNepriklausomybės atkūrimo diena
202611 KovoTrečiadienisNepriklausomybės atkūrimo diena
Kovas 2025
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Se
1
2
3
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Kovas 2026
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Se
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo diena

1990 m. kovo ll d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą, kuriame rašoma, kad atstatomas 1940 m. svetimos jėgos panaikintas Lietuvos Valstybės suvereninių galių vykdymas ir Lietuva nuo šiol yra nepriklausoma vals­tybė. Akte remiamasi 1918 m. vasario 16 d. pasirašytu Lietuvos nepriklausomybės aktu. Aktą pasirašė LR Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas Vytautas Lands­bergis ir tarybos nariai.

Rusija nenorėjo pripažinti Lietuvos nepriklauso­mybės. 1991 m. sausio 8 d. SSRS gynybos ministras Dmitrijus Jazovas įsakė įvesti desantininkų padalinius j Baltijos šalis. Į Lietuvą pradėjo vykti divizijos daliniai iš Pskovo. Sausio 9 d. Michailas Gorbačiovas apkaltina Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą siekimu atkurti buržuazinę santvarką. Sausio 12 d. Vilniaus gatvėse pradėjo judėti šarvuočiai. Šios dienos naktį į sausio 13-ąją Vilniuje lietuviai stojo ginti kareivių ketinamo užgrobti spaudos pastato, televizijos bokšto, parlamento. Gindami televizijos bokštą žuvo 14 žmonių.

Rusija pripažino visišką Lietuvos nepriklausomybę, 1991 m. liepos 29 d. su Lietuva pasirašydama sutartį dėl tarpvalstybinių santykių pagrindų.