Nepriklausomybės atkūrimo diena 2019, 2020 metais

Žemiau esančiame sąraše ir kalendoriaus mėnesiuose galite matyti kada vyksta Nepriklausomybės atkūrimo diena 2019 m. ir Nepriklausomybės atkūrimo diena 2020 m. Patogiai planuokite atostogas, savaitgalius ir laisvas nuo darbo dienas.

Kovas 2019
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Se
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Kovas 2020
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Se
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

O kas toliau?

Peržiūrėkite nedarbo dienų kalendorių, patikrinkite kuriomis savaitės dienomis įvyks kitos nedarbo ar šventinės dienos.

Įdomu, kada Jūsų vardadienis?

O galbūt Jums įdomu, kada Jūsų draugų ar artimųjų vardadieniai? Patogiai peržiūrėkite visus norimus sužinoti vardadienius viename sąraše. Pasinaudokite mūsų protingu vardadienių paieškos įrankiu :)

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENA

1990 m. kovo ll d. Lietuvos Respublikos Aukščiausioji Taryba pasirašė Lietuvos nepriklausomybės atstatymo aktą, kuriame rašoma, kad atstatomas 1940 m. svetimos jėgos panaikintas Lietuvos Valstybės suvereninių galių vykdymas ir Lietuva nuo šiol yra nepriklausoma vals­tybė. Akte remiamasi 1918 m. vasario 16 d. pasirašytu Lietuvos nepriklausomybės aktu. Aktą pasirašė LR Aukščiausiosios Tarybos Pirmininkas Vytautas Lands­bergis ir tarybos nariai.

Rusija nenorėjo pripažinti Lietuvos nepriklauso­mybės. 1991 m. sausio 8 d. SSRS gynybos ministras Dmitrijus Jazovas įsakė įvesti desantininkų padalinius j Baltijos šalis. Į Lietuvą pradėjo vykti divizijos daliniai iš Pskovo. Sausio 9 d. Michailas Gorbačiovas apkaltina Lietuvos Respublikos Aukščiausiąją Tarybą siekimu atkurti buržuazinę santvarką. Sausio 12 d. Vilniaus gatvėse pradėjo judėti šarvuočiai. Šios dienos naktį į sausio 13-ąją Vilniuje lietuviai stojo ginti kareivių ketinamo užgrobti spaudos pastato, televizijos bokšto, parlamento. Gindami televizijos bokštą žuvo 14 žmonių.

Rusija pripažino visišką Lietuvos nepriklausomybę, 1991 m. liepos 29 d. su Lietuva pasirašydama sutartį dėl tarpvalstybinių santykių pagrindų.

Nedarbo dienos 2019 m.