Lietuvos Valstybės atkūrimo diena 2024, 2026 metais

Žemiau esančiame sąraše ir kalendoriaus mėnesiuose galite matyti kada vyksta Lietuvos Valstybės atkūrimo diena 2025 m. ir Lietuvos Valstybės atkūrimo diena 2026 m. Patogiai planuokite atostogas, savaitgalius ir laisvas nuo darbo dienas.

MetaiDataSavaitės dienaPavadinimas
202516 VasarioSekmadienis Lietuvos Valstybės atkūrimo diena
202616 VasarioPirmadienis Lietuvos Valstybės atkūrimo diena
Vasaris 2025
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Se
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
Vasaris 2026
Pr
An
Tr
Ke
Pe
Še
Se
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

Vasario 16 - Lietuvos Valstybės atkūrimo diena

Lietuvos nepriklausomybės aktas - Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 d. Vilniuje pasirašy­tas dokumentas, skelbiantis, kad Lietuvos Taryba atskiria Lietuvą nuo visų valstybinių ryšių, kada nors buvusių su kitomis tautomis. Dokumentas pasirašytas Vilniuje, Pilies g. 26. Šiuo metu čia veikia Signatarų namų muziejus - Lietuvos nacionalinio muziejaus filialas.

Tiesiogiai Valstybės atkūrimo akto tekstą rengė Jonas Vileišis, Petras Klimas, Mykolas Biržiška, gal dar Steponas Kairys. Bet Akto tekstui, užge­sinus partines ir asmenines ambicijas, pašalinus Lietuvos Tarybos visiško skilimo grėsmę, pritarė visi Lietuvos Tarybos nariai, visi jį pasirašė. Minė­tas intelektualų ketvertukas tėra projekto autoriai. Oficialus Valstybės atkūrimo akto autorius - visa Lietuvos Taryba.

1918 m. vasario 16 d. pasirašyto Lietuvos Nepriklausomybės Akto signatarai. J. Vileišis, dr. J. Šaulys, kun. J. Staugaitis, St. Narutavičius, dr. J. Basanavičius, A. Smetona, kan. K. Šaulys, Stp. Kairys, J. Smilgevičius, K. Bizauskas, J. Vai­lokaitis, Donatas Malinauskas, kun. VI. Mironas, M. Biržiška, kun. A. Petrulis, S. Banaitis, P. Kli­mas, A. Stulginskis, J. Šernas, Pr. Dovydaitis.

Rusija nepriklausomybės aktą pripažino 1920 m. liepos 12 d., pasirašydama su atkurta Lietuva Taikos sutartį.